Den magnifika elefanten i Tanzania

Tanzania är det land i Afrika som har den näst största populationen av världens största däggdjur – den Afrikanska savannelefanten. Huvuddelen av Afrikas alla elefanter hittar du annars i Botswana som är hem till inte mindre än 70% av Afrikas alla elefanter. Det finns två typer av elefanter i Afrika, savann- & skogselefanten men skogselefanten som är hälften så stor som savannelefanten lever i västra Afrika.

Den stora elefanträkningen 2016 var en mörk historia för Tanzania som uppmätte en minskning på 25% av sin elefantstam på bara 7 år. Ca 43 000 Tanzania levde då i Tanzania. Det drog igång en rad varningsklockor både i Tanzania och världen. Det resulterade bl.a. i det världsomspännande beslut om att förbjuda handeln med elfenben. Detta har fått positiva resultat i Tanzania där elefantstammen år 2022 uppmätte 60 000 djur. Lokalt har Tanzania och ett antal hjälporganisationer satsat mycket på att hjälpa lokalbefolkningen till alternativa inkomstkällor men också verktyg för att skydda deras skördar så incitamentet att inte skada djuren ökar.

Elefant och giraffer tillsammans - Tanzania
Foto: Cathinka Ingman

Randilen Wildlife har tex satsat på att förse lokalbefolkningen kring de norra parkerna med en skördeskyddverktygslåda bestående av en stark ficklampa, megafon, chilikex & romerska ljus som är ett litet lokalt fyrverkeri. Med dessa förhållandevis enkla medel lyckas man reducera förstörd skörd av elefanter med så mycket som 90%.

Några fakta om savannelefanten:

  • Tembo heter elefant på swahili
  • Den afrikanska savannelefanten är världens största landlevande djur. En Hane kan bli upp till 3,5 meter hög och väga 7,5 ton. Honorna blir inte riktigt lika stora.
  • När man är så stor behövs en del föda. En elefant äter inte mindre än 225 kg om dagen och behöver 190 liter vatten.
  • Elefanten är en av savannens ”Big five”
  • En elefant kan bli upp till 60-70 år pga att den inte har några fiender. Åldern avgörs av tandhälsan. En elefant kan byta tänder upp till 4 gånger och när den sista är för dålig kan de inte längre äta ordentligt och dör.
  • Äldst blir elefanterna i Ngorongorokratern. Detta beror på att det finns så mycket mjuk mat som gör att de gamla elefanterna klarar sig längre med en dålig uppsättning tänder.
  • Elefanten är det enda kvarvarande snabeldjuret och en snabel innehåller inte färre än 40 000 muskler.
  • En elefanthjord leds av en honelefant.
  • Elefanten är det djur som är gravid absolut längst innan elefantungen föds. Graviditeten varar i 22 månader. Det innebär i sin tur att en elefant bara föder ungar var femte år.
Tarif taxi juanda semua jurusan. Free insulated filtering water bottle. Embarking on a trek up mount kilimanjaro is a truly awe inspiring adventure.